aniray

JUJUTSU KAISEN

TV

24 Min/Ep

86%

Episodes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Related

Characters

Megumi Fushiguro

Megumi Fushiguro

Main

Yuuji Itadori

Yuuji Itadori

Main

Satoru Gojou

Satoru Gojou

Main

Yuuta Okkotsu

Yuuta Okkotsu

Background

Suguru Getou

Suguru Getou

Supporting

Nobara Kugisaki

Nobara Kugisaki

Main

Sukuna

Sukuna

Supporting

Mahito

Mahito

Supporting