aniray

My Hero Academia

TV

24 Min/Ep

77%

Episodes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Related

Characters

Katsuki Bakugou

Katsuki Bakugou

Main

Izuku Midoriya

Izuku Midoriya

Main

Shouto Todoroki

Shouto Todoroki

Supporting

Ochako Uraraka

Ochako Uraraka

Main

Tenya Iida

Tenya Iida

Supporting

Tsuyu Asui

Tsuyu Asui

Supporting

Toshinori Yagi

Toshinori Yagi

Main

Shouta Aizawa

Shouta Aizawa

Supporting